Art amb la Naturalesa


Conexió total amb la naturalesa…

Treballarem d’una banda la connexió amb la naturalesa i el descobriment de l’entorn natural i per l’altre costat valoris com la sostenibilitat.


Ens centrarem en la tècnica de la cianotipia, una de les primeres tècniques d’impressió fotogràfica de la història, basada en la utilització del sol i d’una mena de paper fotogràfic que permet plasmar les formes de la naturalesa sobre un fons blau.

Farem “Mandalas”, formarem animals, crearem art amb formes i textures… tot amb elements de la naturalesa.

Els nostres actes quotidians tenen impactes sobre la naturalesa. Ara més que mai, creiem en la importància de l’educació ambiental.

L’entorn natural de La Vallalta és molt ric, volem donar-lo a conèixer, i amb això, valorar-ho, entendre-ho, estimar-ho i protegir-ho.

La humanitat ha compartit des de sempre un vincle estret amb l’entorn natural


Punt de trobada

Sant Iscle de Vallalta

Data i hora

Organitzem aquesta experiencia segons demanda i també per a grups tancats que requereixen una data concreta. CONTACTA!


Aportació: 55,00 € per persona


Duració

2 hores aprox

Hora de trobada per a iniciar les activitats: 10’00h


Grups reduïtsNATURALESA – ART – SOSTENIBILITAT